Styrelsen för Föreningen Jazz och Blues i Kungsbacka

Vid extra föreningsmöte i september 2015 valdes enligt valberedningens förslag följande ledamöter till styrelsen fram till nästa ordinarie årsmöte som skall hållas under mars 2016.

Styrelse okt 2015

 

Från vänster i bild:

  • Magnus Kinding ledamot och sekreterare
  • Margaretha Evmark, ledamot och konstnärlig ledare för Jazz
  • Owe Källström, ordförande och Marknadsansvarig
  • Hans Ädel, suppleant
  • Eva Källström, ledamot och kassör (ej med på bild)
  • Martin Tellander, suppleant
  • Pelle Andersson, ledamot och konstnärlig ledare för Blues
  • Gunnar Karlsson, bokningsansvarig – Blues (ej med på bild)
FacebookTwitterGoogle+Share